Nyt fra Bestyrelsen


Her kan du løbende følge med i bestyrelsens arbejde. Efter hvert bestyrelsesmøde, skriver bestyrelsen kort, hvad de har drøftet og vedtaget.

Klik på datoen nedenfor for at læse dokumentet

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2017 9/1 6/2  6/3  3/4  2/5 12/6  14/8 11/9 2/10  6/11
2016 7/1  4/2 3/3   5/4  2/5   6/6   8/8  5/9 3/10 7/11 5/12
2015 12/1 16/2 9/3  21/4   19/5 16/6  6/8  3/9 1/10  5/11
2014 20/1 17/2 31/3 5/5 2/6 11/8 1/9 9/10 3/11 1/12
2013

4/2

4/3 8/4 22/5 3/6 12/8 9/9 7/10
2012

5/2

24/6

2/11

2011

15/8

18/11


Bestyrelsen har i mange år informeret via Birkebladet, men det udkommer som bekendt ikke mere og information finder derfor fremover sted på vores flotte hjemmeside – www.birkevang.dk.

Vi er klar over, at der er enkelte birkevængere, der ikke har adgang til internettet. Til jer vil vi tilbyde at printe Nyt fra Bestyrelsen og omdele den til jer – hvis I ønsker det, så giv besked til Hanne i nr. 120.

Øvrige dokumenter fra bestyrelsen af forskellig art:

Publiceret Dokument (klikbart)
02-05-2017 Ordinær generalforsamling 2017 – referat
01-03-2017 Ordinær generalforsamling 2017 med forslag
05-12-2016 Navnesagen – Afgørelsen – Oversigtskort
23-04-2016 Ordinær generalforsamling 2016, referat
23-04-2016 Ordinær generalforsamling 2016, beretning
28-01-2016 Ordinær generalforsamling 2016 med forslag
29-04-2015 Ordinær generalforsamling 2015, referat
19-04-2015 Birkevang vedtægter m. regulativ 2015.
22-01-2015 Ordinær generalforsamling 2015 med forslag
29-04-2014 Ordinær generalforsamling 2014, referat
06-04-2014 DONGs meddelelse og plan for nedgravning af kabler
09-03-2014 Indkaldelse til Generalforsamling 2014.
27-11-2013 Nyt om realkreditbelåning.
02-05-2013 Dagsorden til bestyrelsesmødet 6/5-2013
02-05-2013 Dong: Elkabler graves i jorden, foråret 2014.
24-04-2013 Ordinær generalforsamling, 2013. Referat.
24-04-2013 Ordinær generalforsamling, 2013. Bestyrelsens beretning
24-04-2013 Ordinær generalforsamling, 2013. Beretning om økonomien.
24-04-2013 Afsluttet regnskab, 2012
12-03-2013 Regnvandsrapport udarbejdet af Orbicon, d. 25/7-2012
02-03-2013 Generalforsamling, 2013. Endelig indkaldelse inkl. forslag og regnskab
03-02-2013 Generalforsamling, 2013. Første indkaldelse.
20-07-2012 Ny Allonge tekst, juli, 2012.
05-06-2012 Referat af ordinær generalforsamling, 18/3-2012
05-06-2012 Afsluttet regnskab, 2011
05-06-2012 Referat af ekstraordinær generalforsamling, 14/5-2012 

GF 2016 1


Regnvandsrapport udarbejdet af Orbicon, d. 25/7-2012

Bestyrelsen i Birkevang har bestilt en gennemgang af den nuværende situation for afløb af regnvand i Birkevang. Dette er sket dels på baggrund af det store skybrud i 2011 men også på baggrund af de problemer nogle andelshavere oplever ved mere “almindeligt” regnvejr.Rapporten viser forskellige muligheder for at gøre noget ved det. Især i afsnit 9 og 10 er der en række tiltag den enkelte husejer kan gøre for at beskytte sit eget hus. Derudover bliver der beskrevet nogle tiltag vi kan gøre som samlet forening for at forbedre afløbsmulighederne f. eks. ved nyanlæg af vores veje. Bestyrelsen i Hf. Birkevang vil arbejde videre med de muligheder rapporten anviser.
Hent rapporten i pdf-format
her. 
På bestyrelsens vegne – Michael, nr. 122.

Ang. låneoptagning / -omlægning i Hf. Birkevang – 3. november 2012. (OBS. Se opdateret dokument af 27/11-2013 ovenfor.)

Finanskrisen har også haft konsekvenser for os i Hf. Birkevang. Det er bl.a. blevet vanskeligere at få finansieret ved huskøb og nogle har haft vanskeligheder med låneomlægning.
I bestyrelsen har vi – i samarbejde med Hf. Birkevangs advokat Ole Fischer,  arbejdet på at få så mange lånemuligheder som muligt og som minimum få klarhed over, hvor man har muligheder for at låne.
Vurderes man kreditværdig er det som oftest muligt at få realfinansieret en bolig i Hf. Birkevang. Vi har således kendskab til at såvel Realkredit Danmark, Danske Bank, Lån og Spar, Nykredit og Nordea har finansieret herude. Men der er også eksempler, hvor de har valgt at sige nej. Så man må ud på markedet og undersøge tingene konkret.
I alle tilfælde skal du have en allonge (et tillæg til andelsbrevet) fra bestyrelsen. Vi har en fast tekst, som vi bruger og den kan dit kreditinstitut indhente hos Dorthe i nr. 17 (Hf. Birkevangs formand).
På bestyrelsens vegne, Hanne, 3. november 2012

Tilføjelse, december 2012.

BRF Kredit har lige inden jul tilkendegivet, at de er indstillet på at give lån i Hf. Birkevang. Det sker – som vanligt, via den allonge, vi selv har vedtaget på en generalforsamling og selvfølgelig på baggrund af en konkret kreditvurdering.
I forhold til Realkredit Danmark virker det pt. som om de godt vil omlægge lån hos os, men hverken merbelåne eller nybelåne. Men vi er fortsat i kontakt med dem, som vanligt via vores advokat Ole Fischer.
På bestyrelsens vegne, Hanne, 30.december 2012

Haveforeningen Birkevang