Værd at vide


IMG_0259

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret Dokument (klikbart)
Juli 2017 Velkomstbrochuren “Velkommen til Birkevang”

Støj ved byggeri

Er du i tvivl om et byggeprojekt larmer for meget, så start med at se Københavns kommunes retningslinier her:

I forbindelse med et byggeprojekt har Københavns Universitet angivet disse eksempler på støjniveauer:

 • 70 dB(A) svarer til lyden fra en håndmixer på maksimal hastighed 1 meter væk
 • 55 db (A) svarer til tale og støj i et åbent kontorlandskab
 • 40 dB (A) svarer til hvisken ca. 0,3 meter væk.

(Kilde: Københavns Universitet)

Det er svært at bygge om eller til uden at larme. Naboen er dog forpligtet til at vise hensyn og begrænse støjen i særlige tidsrum, ellers kan du klage til kommunen.

Støjende bygge- og anlægsarbejder

 • Brug af elektriske bore- og skæremaskiner eller lign.
 • Brug af tårnkran og lign.
 • Brug af elektriske lifte.
 • Brug af trykluftsværktøj.
 • Opstilling og nedtagning af stillads.
 • Af- og pålæsning af byggematerialer
 • Pålæsning af affald.

Støjende bygge- og anlægsarbejder med et støjniveauet på 70 dB(A) må foregå på hverdage kl. 07-19 samt lørdage kl. 08-14.

Særligt støjende bygge- og anlægsarbejder

 • Nedramning af spuns, pæle og lign.
 • Etablering af sekantpæle eller jordankre.
 • Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæring, asfaltskæring og metalskæring.
 • Betonnedbrydning.
 • Særligt støjende aktiviteter er ikke tilladt om lørdagen.
 • Om natten i tidsrummet 22-07 må støjen ikke overstige 55 dB(A).
 • På alle øvrige tidspunkter er grænsen 40 dB(A).

Snak med naboen, og se om I kan finde en løsning på byggestøjen

Mener du at naboens byggeprojekt er for larmende, bør du i første omgang kontakte naboen og forsøge at finde en løsning.


Grus

Du kan hente grus fra fællesbunken på parkeringspladsen.
En trillebørfuld med top koster kr. 50,-
Du kan betale direkte til Emil i nummer 109 eller indsætte det på Birkevangs bank konto:
Reg. nr. 8411 – Kontonr. 4082138  – husk at notet dit hus nr.


Info om Fibernetværk i Birkevang

Læs mere om vores fibernet her


Rabat til birkevængere [maj 2016]

Følgende butikker/firmaer giver rabat til birkevængere.  Kender du til andre firmaer, der giver rabat eller laver du en rabbataftale med et firma, så giv besked til webudvalget , så vi kan få aftalen på listen.

Branche Firmanavn Adresse Rabat
Tæpper Tæpperingen Frederikssundsvej 354 10%
VVS Københavns VVS A/S – Tlf. 38 60 03 00 Husumvej 88 10/15%

Husk dokumentation for at du bor i Birkevang, når du handler.


Udlån af værktøj

Birkevangs udlån af værktøj.  Følgende værktøj kan lånes:

 • Drænspade
 • Kloakrensegrab (stor)
 • Kloakrensegrab (lille)
 • Pælebor
 • Split
 • Stillads
 • Tromle

Udlån foregår om søndagen i storskraldskurets åbningstid – Skralde Cafe mellem kl. 11-12, samt om onsdag mellem 19.30 og 20.30.

HUSK at udfylde udlånslisten, der hænger på indersiden af døren.


 Tilmeld dig NABOHJÆLP

På hjemmesiden www.nabohjælp.dk kan du finde mange oplysninger om sikring af dit hjem.


Birkevangs kloakker

Herlev Kloakservice tlf. 44 91 92 93
Christina nr. 25

Der opstår indimellem problemer med kloakken i Hf. Birkevang, både i det fælles system og hos den enkelte andelshaver. Når kloak- problemet hidrører fællesledningen er det naturligvis Hf. Birkevang der betaler regning for slamsugning m.m. Hvis problemet er på egen parcel er det den enkelte andelshaver der skal betale.

Vær i den forbindelse opmærksom på om I har en forsikring der dækker skjulte rør. Der kan kun rekvireres slamsugning m.m. via bestyrelsen såfremt Hf. Birkevang skal betale. Det foregår primært via Christina i nr. 25. Det vil sige at den enkelte andelshaver ikke kan bestille og videresende regning til bestyrelsen uden først at få grønt lys fra Christina i nr. 25.
eller, hvis Christina ikke træffes, et andet medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil altid benytte Herlev Kloakservice da de kender vore kloakker og har serviceret os i mange år. De er bekendt med ovenstående og vil fremover sende regning til den enkelte andelshaver, både såfremt bestyrelsen ikke har givet tilsagn og hvis kloakproblemet viser sig at være på “egen parcel”.

Der kan selvfølgelig opstå akut behov hvor der ikke er tid/mulighed for at kontakte et bestyrelsesmedlem. I sådanne tilfælde ringer man hurtigt efter hjælp (Herlev Kloakservice tlf. 44 91 92 93) og så afklarer vi betalings spørgsmål efterfølgende.

På bestyrelsens vegne, Dorte


Hvis gadelygten går ud

De kommende måneder er mørketid og går det som vanligt vil der være gadelygter, der “står af”. Oplever man det, ringer man til Københavns Energis gamle vagtcentral på tlf. 3888 2424.


Fyringsråd

Læs mere her

God forbrænding kræver god varme. Kunsten er at skabe så høj temperatur i brændeovnen som muligt. Det giver ren forbrænding – klare gule flammer uden røg – og fuld udnyttelse af træets energi.

Brændet skal være tørt

Vand i brændet afkøler ovnen og giver uren forbrænding. Brændets vandindhold må højst være 18 %. Ellers får man ringe varme, sur røg i stuen og ud af skorstenen, løbesod i skorstenen og – når det går helt galt – skorstensbrand.

Ved optænding skal ovnen varmes op så hurtigt som muligt

Brug bare rigeligt med tørt pindebrænde, spåner, bark og kvas, men spar på aviserne. Og undgå helt glittet papir (fx skinnende reklamer) som giver meget aske og forurener.

Brug kun træ 

Brænd aldrig malet træ, imprægneret træ, tryksager, mælkekartoner og plast. Fyrer du med andet end rent træ i din brændeovn, udvikles der miljø- og sundhedsskadelig dioxin.

Brug ikke for store stykker brænde

Der bør være luft imellem brændet og væggene i brændkammeret. Så kan hele brændestykket varmes op og brænde på én gang. Til de fleste ovne bør brændet ikke være længere end 28 cm og ikke tykkere end 6-8 cm.

Fyld ikke ovnen mere end halvt op

Når træ varmes op, afgiver det gasser. Gasserne kræver lufttilførsel – udover stærk varme – for at blive brændt af. Hvis der er for meget brænde i ovnen, bliver forbrændingen uren. Det ses ved at træet soder.

Luk for lufttilførslen når der ikke er ild i ovnen

Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder altid rent. Luk for lufttilførslen når der ikke er flere gule flammer. Så suges stuens varme luft ikke ud til fuglene.

Brændværdien i træ og andre brændsler

Brændværdien af 1 ton tørt træ er omtrent svarer til ca. 500 liter olie. For brændets vedkommende er tallet ca. 7 rm løvtræbrænde pr. 1000 liter olie. Man skal være opmærksom på, at mængden af varme ikke kun afhænger af energi-indholdet i træet, men i også af hvor effektivt brændeovnen udnytter brændslet.


Ang. låneoptagning og lånomlægning i Birkevang

Se opdateret info under “Nyt fra bestyrelsen”. Klik her.


Besøg Brønshøj-Husum lokaludvalg og læs mere om dit lokalområde.

Haveforeningen Birkevang