Værd at vide


IMG_0259

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret Dokument (klikbart)
Juli 2017 Velkomstbrochuren “Velkommen til Birkevang”

Grus

Du kan hente grus fra fællesbunken på parkeringspladsen.
En trillebørfuld med top koster kr. 50,-
Du kan betale direkte til Emil i nummer 109 eller indsætte det på Birkevangs bank konto:
Reg. nr. 8411 – Kontonr. 4082138  – husk at notet dit hus nr.


Info om Fibernetværk i Birkevang

Læs mere om vores fibernet her


Rabat til birkevængere [maj 2016]

Følgende butikker/firmaer giver rabat til birkevængere.  Kender du til andre firmaer, der giver rabat eller laver du en rabbataftale med et firma, så giv besked til webudvalget , så vi kan få aftalen på listen.

Branche Firmanavn Adresse Rabat
Tæpper Tæpperingen Frederikssundsvej 354 10%
VVS Københavns VVS A/S – Tlf. 38 60 03 00 Husumvej 88 10/15%

Husk dokumentation for at du bor i Birkevang, når du handler.


Udlån af værktøj

Birkevangs udlån af værktøj.  Følgende værktøj kan lånes:

  • Drænspade
  • Kloakrensegrab (stor)
  • Kloakrensegrab (lille)
  • Pælebor
  • Split
  • Stillads
  • Tromle

Udlån foregår om søndagen i storskraldskurets åbningstid – Skralde Cafe mellem kl. 11-12, samt om onsdag mellem 19.30 og 20.30.

HUSK at udfylde udlånslisten, der hænger på indersiden af døren.


 Tilmeld dig NABOHJÆLP

På hjemmesiden www.nabohjælp.dk kan du finde mange oplysninger om sikring af dit hjem.


Birkevangs kloakker

Herlev Kloakservice tlf. 44 91 92 93
Mette i nr. 119

Der opstår indimellem problemer med kloakken i Hf. Birkevang, både i det fælles system og hos den enkelte andelshaver. Når kloak- problemet hidrører fællesledningen er det naturligvis Hf. Birkevang der betaler regning for slamsugning m.m. Hvis problemet er på egen parcel er det den enkelte andelshaver der skal betale.

Vær i den forbindelse opmærksom på om I har en forsikring der dækker skjulte rør. Der kan kun rekvireres slamsugning m.m. via bestyrelsen såfremt Hf. Birkevang skal betale. Det foregår primært via Mette i nr. 119. Det vil sige at den enkelte andelshaver ikke kan bestille og videresende regning til bestyrelsen uden først at få grønt lys fra Mette i nr. 119.
eller, hvis Mette ikke træffes, et andet medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil altid benytte Herlev Kloakservice da de kender vore kloakker og har serviceret os i mange år. De er bekendt med ovenstående og vil fremover sende regning til den enkelte andelshaver, både såfremt bestyrelsen ikke har givet tilsagn og hvis kloakproblemet viser sig at være på “egen parcel”.

Der kan selvfølgelig opstå akut behov hvor der ikke er tid/mulighed for at kontakte et bestyrelsesmedlem. I sådanne tilfælde ringer man hurtigt efter hjælp (Herlev Kloakservice tlf. 44 91 92 93) og så afklarer vi betalings spørgsmål efterfølgende.

På bestyrelsens vegne, Dorte


Hvis gadelygten går ud

De kommende måneder er mørketid og går det som vanligt vil der være gadelygter, der “står af”. Oplever man det, ringer man til Københavns Energis gamle vagtcentral på tlf. 3888 2424.


Ang. låneoptagning og lånomlægning i Birkevang

Se opdateret info under “Nyt fra bestyrelsen”. Klik her.


Besøg Brønshøj-Husum lokaludvalg og læs mere om dit lokalområde.

Haveforeningen Birkevang 2018