Vejbrede- og vedligeholdelsesudvalgetMichael S. Hoff
Hf. Birkevang nr. 122


Lone Tonsgaard
Hf. Birkevang nr. 167


John Gross
Hf. Birkevang nr. 78


Søren B. Petersen
Hf. Birkevang nr. 183


Birkevang november 2018

Kære Birkevængere,

Bestyrelsen i Hf. Birkevang har nedsat et udvalg, som har til formål at sikre, at foreningen lever op til kommunens regler for hegn og hæk, vores lokalplan samt vores egne vedtægter. Vi skal blandt andet sikre at området bevares som et åbent havehusområde med det miljø og de særlige kvaliteter, dette område besidder, og at det fremstår med et grønt præg. Det vil bl.a. sige, at ingen hæk må være over 180cm høj, at der hegnes med levende og selvbærende hegn (dvs. hæk), og at vi opretholder en vejbredde på 4 meter. Sidstnævnte er nødvendigt for at sikre, at udrykningskøretøjer, snerydning og lignende kan passere ubesværet.

De Birkevængere der har for høj en hæk, en hæk der breder sig ud over skellet eller et ikke godkendt hegn, vil modtage et brev indenfor de nærmeste dage med anmodning om at lovliggøre. Hegn, inklusiv hegn bag hæk, opført efter lokalplanen blev vedtaget i 1992 er oftest ikke godkendt. De Birkevængere som har byggematerialer og lignende ude på stier og fællesarealer vil ligeledes modtage et brev om at rydde op/flytte det ind på egen parcel.

Netop på denne årstid vil vi især bede de Birkevængere med skel ud mod Mørkhøjvej om at sikre, at hækkene er tæt beskåret, så det er muligt for vores ’snemænd’ at komme forbi med traktoren.

Mvh,

Vejbrede- og vedligeholdelsesudvalget


 

Du kan kontakte vejudvalget i Hf. Birkevang via denne mailadresse:

vej(snabel-a)birkevang.dk

Haveforeningen Birkevang 2018