Optænding i brændeovne


Hvis du vil undgå røg indenfor, når du tænder brændeovnen, skal du kun fyre med tørt, rent træ og give ilden masser af luft.

Fyr kun med tørt, rent træ og giv ilden masser af luft. Det har længe været de to læresætninger for brændeovnsejere, der vil genere miljøet og naboerne mindst muligt.

Men også indendørs kan forkert brug af en brændeovn give problemer, så du får en lige så høj sod-koncentration i stueluften som i luften udenfor. Derfor bør du altid fyre korrekt op i din brændeovn. Læs her hvordan.

Tænd op fra toppen, og undgår røg

De højeste indendørs koncentrationer af sodpartikler måles, når der tændes forkert op i en kold ovn.

Derfor skal du tænde op i brændeovnen fra toppen, fordi du på den måde kan du reducere partikeludledningen med op til 80 procent.

Du reducerer udledningen af partikler på denne måde, fordi røggasserne fra brændestykkerne i bunden bliver antændt af den flamme, der er i toppen. Hvis du derimod tænder fra bunden, vil flammen blive afkølet af brændet oven over, og det giver en masse uforbrændte gasser og partikler, og dermed mere forurening.

Sådan tænder du op fra toppen:

  • Åbn helt op for luftspjældet i askeskuffen og luftspjældet længere oppe.
  • Læg 2 stykker brænde i bunden af brændeovnen med barksiden nedad. Der skal være et par centimeters mellemrum mellem brændestykkerne.
  • Tag en håndfuld optændingspinde og læg dem i tre lag oven på brændestykkerne. En god optændingspind er ca. 2 x 2 cm. og ca. 15-20 cm. lang.
  • Brug 2-3 optændingsposer, optændingsblokke eller avispapirskugler. Placer dem forskellige steder mellem 2. og 3. lag af optændingspindene.
  • Tænd optændingsposer el.lign., og lad ovndøren stå lidt på klem, så ilden får godt med ilt.
  • Når der er  kommet god varme og store flammer i ovnrummet, kan du lukke ovndøren og gradvist skrue ned for ovnens spjældmekanismer.

LÆS OGSÅ: Generelt om brændeovne og pejse

Giv forbrændingen luft, når du fyrer op

Den vigtigste fyringsregel er at give forbrændingen masser af luft. –Har du et meget tæt hus, bør du åbne et vindue på klem eller slukke emhætten under den indledende optændingsfase. Det vil gøre det nemmere for røgen at trække op, så længe skorstenen er kold.

Stil ovndør til brændeovn på klem

Samtidig bør du ikke nøjes med at åbne brændeovnens spjæld – også ovndøren skal stå en smule på klem, når du tænder op, så ilden for rigeligt med ilt.

Når der er  kommet god varme og store flammer i ovnrummet, kan du lukke ovndøren og gradvist skrue ned for ovnens spjældmekanismer.

Der skal altid være flammer i brændeovnen

Men luk aldrig mere ned, end at du hele tiden kan se tydelige flammer. Heller ikke når du går i seng. Det giver ikke mere varme at lade træet ligge og gløde. Til gengæld brænder ovnen ineffektivt, og  sviner unødigt i nærmiljøet og soder din skorsten til.

Åbn ovndøren langsomt

Samtidig bør du aldrig åbne ovndøren alt for hurtigt, når du skal fylde mere brænde i ovnen. For hvor gammeldags brændeovne reelt kunne sammenlignes med åbne ildsteder, er moderne brændeovne meget tætte.

Flår du ovndøren op, trækker du luft fra forbrændingskammeret med ud i stuen, og så breder røglugten sig. Men åbner du derimod døren et par centimeter på klem først, undgår du det problem.

Brug tørt brænde

Putter du vådt brænde i din brændeovn, udnytter du ikke enrgien i brændet optimalt, da træets høje fugtprocent gør det svært at opnå en optimal, høj forbrændingstemperatur.

Vådt træ i brændeovnen udvikler desuden mere røg og dermed forurening, ligesom din ovn og skorsten hurtigere sodes til.

Se hvordan du tænder korrekt op i brændeovnen

Fugtprocent

Når du skal fyre rigtigt, kræver det, at dit brænde er tørt.

Du skal kun fyre med brænde, hvor fugtprocenten er 18 eller lavere. Hvis den er højere end 18, vil du ikke kunne bruge træet til at få en ren forbrænding.

Du kan fx tjekke fugtprocenten i dit brænde med en fugtighedsmåler, som du kan købe i byggemarkeder.

LÆS OGSÅ: Skrot din gamle brændeovn og få 2.000 kroner – sådan

Læs manualen til din brændeovn grundigt

Som ny brændeovnsejer er det en rigtig god idé at bruge den medfølgende manual – men ikke til at fyre op med.–

Moderne brændeovne er effektive, men det kræver viden at bruge dem rigtigt. Så læs manualen grundigt, og lær ovnen at kende. På den måde udnytter du brændslet bedst muligt og sviner mindst både ude og inde.

Tjek, om din brændeovn er i god stand

Det er en god idé jævnligt at tjekke, om alle dele i din brændeovn er i god stand, så du har optimale betingelser for at fyre korrekt.

  • Pakningerne ved lågen og askeskuffen skal være helt tætte. Det er af afgørende betydning for forbrændingen.Hvis pakningen er utæt ved lågen, bør du udskifte denne. Husk at vælge en pakning som kan modstå høje temperaturer.
  • Stenene inden i brændkammeret skal være hele og i god stand.Hvis der er revner, bør du udskifte stenene.
  • Tjek, at røgleder/røgvenderpladen øverst oppe i brændeovnen er i orden. Hvis en sådan findes i din ovn. Den sidder lige oven over selve ilden. Denne plade er meget udsat for varme og har normalt en kortere levetid end resten af brændeovnens indmad. De skal skiftes, når de revner.

 

Om luftforurening i København – november 2021

Haveforeningen Birkevang 2024