Støj ved byggeri mm.


Er du i tvivl om et byggeprojekt larmer for meget, så start med at se Københavns kommunes retningslinier her:

I forbindelse med et byggeprojekt har Københavns Universitet angivet disse eksempler på støjniveauer:

 • 70 dB(A) svarer til lyden fra en håndmixer på maksimal hastighed 1 meter væk
 • 55 db (A) svarer til tale og støj i et åbent kontorlandskab
 • 40 dB (A) svarer til hvisken ca. 0,3 meter væk.

(Kilde: Københavns Universitet)

Det er svært at bygge om eller til uden at larme. Naboen er dog forpligtet til at vise hensyn og begrænse støjen i særlige tidsrum, ellers kan du klage til kommunen.

Støjende bygge- og anlægsarbejder

 • Brug af elektriske bore- og skæremaskiner eller lign.
 • Brug af tårnkran og lign.
 • Brug af elektriske lifte.
 • Brug af trykluftsværktøj.
 • Opstilling og nedtagning af stillads.
 • Af- og pålæsning af byggematerialer
 • Pålæsning af affald.

Støjende bygge- og anlægsarbejder med et støjniveauet på 70 dB(A) må foregå på hverdage kl. 07-19 samt lørdage kl. 08-14.

Særligt støjende bygge- og anlægsarbejder

 • Nedramning af spuns, pæle og lign.
 • Etablering af sekantpæle eller jordankre.
 • Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæring, asfaltskæring og metalskæring.
 • Betonnedbrydning.
 • Særligt støjende aktiviteter er ikke tilladt om lørdagen.
 • Om natten i tidsrummet 22-07 må støjen ikke overstige 55 dB(A).
 • På alle øvrige tidspunkter er grænsen 40 dB(A).

Snak med naboen, og se om I kan finde en løsning på byggestøjen

Mener du at naboens byggeprojekt er for larmende, bør du i første omgang kontakte naboen og forsøge at finde en løsning.

——————————————————————————————————–

Læs mere om støj mm.

https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Lejebolig/Nabostoej

https://www.bolius.dk/hvor-meget-maa-din-nabo-stoeje-i-haven-15637/

https://www.bolius.dk/maa-du-hoere-hoej-musik-i-din-have-2216/

Haveforeningen Birkevang 2024