Vedtægter, lokalplan og byggesagsarkiv


Her kan du læse Hf. Birkevangs nyeste vedtægter.

Birkevang vedtægter og regulativ marts 2022

—————————————————————————

Københavns kommune har lavet en særskilt lokalplan for Hf. Birkevang.
Det er lokalplan nr. 192 og den blev sidste gang opdateret i 1992.

Læs lokalplanen her.

—————————————————————————

Bygningsreglementet  –  BR18

—————————————————————————

Her finder du alle sager vedrørende godkendt byggeri i Hf. Birkevang mm.

Københavns Kommunes digitale byggesagsarkiv

—————————————————————————

Ansøg om byggetilladelse  – Københavns kommune

Københavns Kommunes byggetilladelse

—————————————————————————

LAR – Lokal Afledning af Regnvand – og klimasikring – 25/7 2012

—————————————————————————

Birkevang-01

Haveforeningen Birkevang 2023