Går du i byggetanker?


Af Morten Bøcker

Overvejer du en ændring af dit hus, renovering, tilbygning, nybyggeri, opførelse af et skur, en carport eller et drivhus med mere?

Så husk, at uanset hvad, du vil bygge, skal du først kontakte bestyrelsen.

 

Vi indbyder til ”Byggesnak”

Ønsker du sparring til en idé eller vil du indledningsvis høre, om dit projekt ser ud til at kunne realiseres inden for reglerne, så har vi et tilbud til dig:

Forud for hvert byggeudvalgsmøde, der holdes en gang om måneden, indbyder vi til ”Byggesnak” i Fælleshuset.

Her har du mulighed for at lufte idéerne over for udvalgets medlemmer, der tilsammen repræsenterer en god portion viden om håndværk og om at bygge i Birkevang.

Indtil videre reserverer vi den første time af vores udvalgsmøde til ”Byggesnak”, og du kan bare møde op.

 

Sådan behandler vi dit projekt

”Byggesnak” er tænkt som indledende vejledning. Her kan du for eksempel få svar på spørgsmål om, hvad du må og ikke må.

Hvor tæt må der bygges på skel til naboer og til vej. Og hvad er eksempelvis reglerne for renovering, kviste, skure, terrasser og hegn?

Du kan også få svar på, hvordan et projekt gribes an, og hvordan de administrative procedurer er.

Når du er klar med din projektbeskrivelse, mailer du materialet til bestyrelsen. Det vil så blive behandlet i byggeudvalget, og vi indleder dialog med dig, hvis der er noget, vi mangler.

Herefter behandles det i bestyrelsen, som giver dig fuldmagt til at indsende ansøgning om godkendelse eller byggetilladelse til Københavns Kommune, hvis det kræves.

 

Vi er underlagt mange regler

I Birkevang skal vi ikke alene tage højde for de byggeregler, der fremgår af Bygningsreglementet, herunder de særlige brandregler ved opførelses af sekundær bebyggelse som eksempelvis skure.

Siden 1992 har vi haft vores egen lokalplan, som skærper kravene. Hertil kommer Birkevangs regulativ, som på nogle områder skærper dem endnu mere.

Regulativet pålægger andelshaverne at overholde alle disse regler. Og det er Andelsselskabets pligt at tilse, at regulativet er overholdt.

Derfor skal vi gøre os umage, når vi vil bygge. Heldigvis er der masser af muligheder. Og derfor tilbyder vi ”Byggesnak”, så vi kan hjælpes ad med at sikre, at dine planer overholder alle reglerne. Du kan også være heldig at få nogle nye eller andre idéer til, hvordan dit projekt kan gribes an, så du får mest muligt ud af det.

At bygge noget uden tilladelse og/eller i strid med lokalplan, regulativ og eller Bygningsreglementet må kraftigt frarådes. Før eller siden skal det lovliggøres, og det kan være en meget bekostelig, måske umulig opgave.

Kalender for ”Byggesnak” og byggeudvalgsmøder

 

December Torsdag den 7. december
2024
Januar Intet møde
Februar Torsdag den 1. februar
Februar Torsdag den 29. februar
Marts Torsdag den 28. marts
April Torsdag den 25. april
Maj Torsdag den 30. maj
Juni Torsdag den 27. juni

 

”Byggesnak” starter kl. 19. Holdes i Fælleshuset.

 

 

Haveforeningen Birkevang 2023