LAR – Lokal Afledning af Regnvand


Sådan kan du selv afhjælpe problemer med regnvand

Birkevang ligger relativt højt, og vi har generelt ikke så store udfordringer med oversvømmelser, når det regner meget. Men derfor kan der godt være behov for at gøre noget ved og omkring det enkelte hus.

For efterhånden 10 år siden fik foreningen udarbejdet en LAR rapport. LAR står for lokal afledning af regnvand. Årsagen til, at den blev lavet var et stort regnskyl, som viste, at der var problemer nogle steder.

Rapporten giver en række anvisninger på, hvad foreningen kan gøre. Eksempelvis etablere render i midten af nogle af vejene og anlægge felter med græs, hvor vandet kan sive ned.

Skiftende bestyrelser har dog ikke følt anledning til at gøre noget. Det er relativt dyre projekter, som man kun sætter i gang, hvis der er et betydeligt behov.

Bestyrelsen er dog meget opmærksom på, at der kan blive brug for foranstaltninger, og vi opfordrer også til, at birkevængere, der oplever problemer med regnvand, henvender sig.

Syv gode råd til sikring af dit hus

LAR rapporten giver også syv anbefalinger af, hvad man selv kan sætte i værk.

De er her:

  1. Gulvet i husets stueetage bør ligge 15 cm over terræn. Kan gøres ved at sænke terræn rundt om huset eller montere et 15 cm dybt linjedræn rundt om huset med afløb til faskine eller kloak. Kan evt. laves delvist – foran indgangsdør.
  2. Terræn skal falde 2 cm væk fra huset i en afstand af 3 meter.
  3. Udvendige kældertrapper hæves over terræn.
  4. Lyskasser hæves over terræn.
  5. Afvanding i udvendige kældertrapper og lyskasser føres til faskine.
  6. Luk evt. afløb i kælderen, der ikke benyttes.
  7. Etablering af omfangsdræn – ”indpakning” af sokkel i forskellige materialer.

Endvidere foreslås følgende til lokal håndtering af regnvand i haverne:

– faskiner

– regnbede

– permeable belægninger (til terrasser, havegange og indkørsler).

Hvis du vil sætte noget af dette i værk, kan det være en god idé at sparre lidt med dem, der har erfaringer med det. Du er også velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.

Hele LAR rapporten kan du downloade her

Haveforeningen Birkevang 2023