Birkevangs kloakker


Kontakt Beth nr. 2 – tlf. 20 33 07 52 – hvis du har problemer med din kloak.

Der opstår indimellem problemer med kloakken i Hf. Birkevang, både i det fælles system og hos den enkelte andelshaver. Når kloak- problemet hidrører fællesledningen er det naturligvis Hf. Birkevang der betaler regning for slamsugning m.m. Hvis problemet er på egen parcel er det den enkelte andelshaver der skal betale.

Vær i den forbindelse opmærksom på om I har en forsikring der dækker skjulte rør. Der kan kun rekvireres slamsugning m.m. via bestyrelsen såfremt Hf. Birkevang skal betale. Det foregår primært via Beth i nr. 2. Det vil sige at den enkelte andelshaver ikke kan bestille og videresende regning til bestyrelsen uden først at få grønt lys fra Beth i nr. 2. eller, hvis Beth ikke træffes, et andet medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil altid benytte Herlev Kloakservice da de kender vore kloakker og har serviceret os i mange år. De er bekendt med ovenstående og vil fremover sende regning til den enkelte andelshaver, både såfremt bestyrelsen ikke har givet tilsagn og hvis kloakproblemet viser sig at være på “egen parcel”.

Der kan selvfølgelig opstå akut behov hvor der ikke er tid/mulighed for at kontakte et bestyrelsesmedlem. I sådanne tilfælde ringer man hurtigt efter hjælp (Herlev Kloakservice tlf. 44 91 92 93) og så afklarer vi betalings spørgsmål efterfølgende.

På bestyrelsens vegne, Dorte

 

 

 

 

 

 

 

 

VAND

Stophanernes placering i Birkevang

Haveforeningen Birkevang 2022