Renovation og storskrald


Skraldespand

Dagrenovation

Afhentes hver anden mandag på parcellen (februar 2024).

Bioaffald

Afhentes på parcellen hver anden tirsdag, og i sommermånederne hver tirsdag.

Har du ikke en biobeholder, kan du rette henvendelse til kommunen på www.nemaffaldsservice.kk.dk. Her kan du også søge oplysninger om andet vedrørende affald.

Skriv din adresse således: Hf. Birkevang husnummer.

Storskrald

Storskrald kan afleveres i storskraldsskurets åbningstid (Skralde Café) hver søndag mellem kl. 11 – 12.

Skuret er bemandet med Birkevangs frivillige skraldefolk som kan vejlede dig.
Uden for åbningstiden kan du kontakte de frivillige skraldefolk via denne mailadresse: storskrald@birkevang.dk

Storskraldsskuret modtager ikke:

· Trapezplader
· Trykimprægneret træ
· Byggeaffald, som rockwooll, tagpap, sten, cement og fliser
· Toiletter, håndvaske og badekar
· Brændeovne

Dette skal man selv skaffe sig af med på kommunens genbrugsplads.

Storskraldsskuret modtager gerne:

Rundt om skraldeskuret er der opsat beholdere til papir, pap, plast, metal, glas og batterier.
Inde i skraldeskuret står containere til småt elektronik , træ og blandet affald.
Der står ligeledes et giftskab til malerester, kemikalier og lign.
Du kan også aflevere hårde hvidevarer, møbler senge m.m.
Vi har en reol til genbrugsting som andre Birkevængere kan få glæde af.

På p-pladsen har vi en stationær container til haveaffald. Den tømmes i perioden 1. marts til og med 30. november. Efter jul bestiller vi afhentning af juletræer foran skraldeskuret. Det vil fremgå af opslag på facebook og hjemmesiden hvornår de afhentes.

I dagene omkring nytår flyttes alle containere ind i skuret af hensyn til brandfare.
Man må ikke sætte juletræerne op foran skuret før EFTER nytår, ligeledes af hensyn til brandfare.


Diverse dokumenter vedr. skrald, containere mm.

Københavns kommunes affalds ABC

—————————————————————————————

Haveforeningen Birkevang 2024