Hækkeklipning i Hf. Birkevang


Det er nødvendigt at opretholde vores vejbredde på 4 meter.

Vi har på det seneste modtaget klager fra renovationsfolkene og Københavns Kommune over hække, der breder sig så langt ud over vejen, at renovationsarbejdet ikke kan udføres.

Konsekvensen er, at vi ikke får tømt.

Brede hække kan også blive et problem for udrykningskøretøjer, snerydning med mere.

Derfor skal vi gøre noget nu, og bestyrelsen anmoder om, at vores regulativ overholdes:

”Alle hegn skal beskæres, således at den oprindelige vejbredde på 4 meter bibeholdes. Derudover skal der sikres en frihøjde på 3,8 meter.”

Sådan tjekker du bredden:

  • Mål asfaltvejen og sæt et kryds på midten. Fra vejmidten skal der være cirka 2 meter til din hæk, hegn eller andet.
  • Ved fortove skal der være cirka 40 cm fra inderste flises inderste kant til din hæk.
  • Fra kantstenen på Birke Allé skal der være cirka 2,20 meter til din hæk.

For at undgå klager, der eskalerer hen over sommerferien, beder bestyrelsen om, at arbejdet med hækkene udføres senest den 30. juni.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

P.S. Har du brug for assistance til hækken, kan bestyrelsen oplyse navnet på et havefirma.

Haveforeningen Birkevang 2024