Stående applaus til Dorte Halling


Marts 2023

At Dorte Halling har været en populær forkvinde gennem 13 år, fik vi et levende bevis for på generalforsamlingen søndag.

Efter tale og overrækkelse af blomster og afskedsgave genlød den store sal på Pejsegaarden af klapsalver fra de mange fremmødte.

Afskedstalen blev holdt af Hanne Rosenvold, der gennem lange periode har arbejdet tæt sammen med Dorte i bestyrelsen.

Hanne sagde indledningsvis, at Dorte nu skal vænne sig til ikke at være en del af Birkevangs bestyrelse.

Og det kan godt kræve noget tilvænning:

”Jeg har kigget lidt i arkiverne, og faktum er, at du har siddet i bestyrelsen mere end halvdelen af tiden, siden du flyttede til Birkevang midt i 80’erne. Nogle og tyve år er det blevet til – ganske imponerende!” sagde Hanne.

Kendetegnende for Dortes virke har været at snakke med folk og gå direkte til sagen. Ikke noget med mails og sms’er, hvis der er problemer.

”Du har altid været velforberedt, og har aldrig været i tvivl om, hvad du mener, og hvad du vil kæmpe for.”

”For mig har det også været karakteristisk, at du har fokus på alle birkevængere, også de lidt mere stille medlemmer, der måske ikke deltager i diverse fælles aktiviteter – alle er medlemmer med lige rettigheder,” sagde Hanne.

Hanne nævnte afslutningsvis Dortes kampgejst for eksempel over for kommunens langsommelige behandling af byggesager og takkede på vegne af foreningen for de mange års indsats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birkevangs nye bestyrelse

På generalforsamlingen søndag den 19. marts blev Morten Bøcker nr. 163, hidtidig næstformand, valgt til formand for bestyrelsen.

John Gross nr. 78 og Pierre Madsen nr. 68 blev genvalgt til bestyrelsen.

Peter Bjerrum nr. 140, hidtidig suppleant, blev valgt til bestyrelsen.

Niels C. Jensen nr. 89 og Rune Bjørn nr. 55 blev valgt til suppleanter.

Bestyrelsen består endvidere af Lotte Seheim nr. 13, Lone Tonsgaard nr. 157 og Søren Brunsgaard Petersen nr. 183. De tre var ikke var på valg.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Lone Tonsgaard som næstformand og Peter Bjerrum som sekretær.

 

 

Haveforeningen Birkevang 2024