Vores adresse og husnumre


Så skulle det være så godt som sikkert og vist.
Efter en del tovtrækkeri frem og tilbage er der nu udsigt til at vi beholder vores nuværende adresse og husnumre.

Læs høringsbrev m.m. og bemærk at høringsfristen er den 15. marts hvis der er bemærkninger til partshøring med mere.

Stort hurra og tillykke.

På bestyrelsens vegne, Dorte

————————————————————

Læs mere her:

B18_Big

Haveforeningen Birkevang 2024